Вакансії керівників державних підприємств

Вакансія: керівник ДП «Спеціалізований центр Вуглеізотоп»

Місце розташування: м. Павлоград, Дніпропетровська обл.

Зарплата розраховується відповідно до наказу Міненерговугілля від 12.01.2017  № 16

Опис підприємства:

Державне підприємство «Спеціалізований центр «Вуглеізотоп» є головною спеціалізованою організацією у вугільній галузі України з монтажу, демонтажу та ремонту обладнання на шахтах у сфері обігу радіоактивних речовин, розробки, виготовлення, використання радіоізотопної техніки, дефтоскопії, неруйнівного контролю, проведення експертиз і випробувань шахтного стаціонарного і гірничошахтного обладнання.

Вимоги:

  • Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст відповідного спрямування.
  • Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.
  • Повинен знати: закони, укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості та з питань антикорупційного законодавства; накази, інструкції та інші нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань. планування та оперативного керування виробництвом; організацію виробничого планування, оперативного обліку процесу виробництва; організацію виробництва, праці й управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, правила провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання тощо.

E-mail для надання резюме:

- vladimir.katsimon@mev.gov.ua;

- svetlana.krechuniak@mev.gov.ua